• +31 (0) 181 442 530
  • info@dakkapel-offerte-online.nl
Vergunningen voor dakkapel bouwen

Vergunningen

Een dakkapel kan in principe zonder vergunning worden geplaatst, maar hieraan zijn wel een aantal criteria verbonden. Dakkapellen zijn alleen vergunningsvrij als deze worden geplaatst op het dak van de achtergevel van uw woning. De dakkapel mag een maximale hoogte hebben van 1,75 meter en een vergunningsvrije dakkapel mag niet binnen 0,5 meter van de erfgrens worden geplaatst. Ook mag de dakkapel geen afwijkende vormgeving hebben.

De criteria, die van toepassing zijn op dakkapellen op de achtergevel, kunnen ook gelden voor dakkapellen op de zijgevel. Als de betreffende zijgevel niet uitkijkt op openbaar groen, dan gelden de criteria, zoals bij een dakkapel op de achtergevel. Het is niet mogelijk een dakkapel op de voorgevel te plaatsen, zonder dat hiervoor een vergunning is aangevraagd. In de meeste gemeenten kunt u niet meer dan 50% van het dakvlak bebouwen.

Dakkapellen met een afwijkende vormgeving, zoals een pannendak dakkapel, verlegde nokdakkapel of een nokverhoging vereisen altijd een vergunning. Een gemeente zal bij de genoemde dakkapellen, kritischer zijn, dan bij een simpele platdak dakkapel op de voorgevel. Uw gemeente kan bijvoorbeeld sterkteberekeningen eisen bij een verlegde nokdakkapel of een nokverhoging.

Dakkapel vergunning aanvragen

U kunt de vergunning voor uw dakkapel laten verzorgen door ons. De hoogte van deze kosten liggen op € 550,00. U zult naast deze kosten ook nog de legeskosten moeten betalen, die door iedere gemeente in rekening worden gebracht. Elke Nederlandse gemeente hanteert andere tarieven.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning bevat verschillende stukken, waaronder tekeningen van uw woning, met een schaal van 1:50 of 1:100. Deze tekeningen moeten op zijn minst een voor- en/of achteraanzicht vertonen en meestal ook nog een dwarsdoorsnede en een kapplan. Daarnaast moet een tekening, met een plattegrond van de betreffende verdieping aanwezig zijn en ook nog een situatietekening, een kadastraal uittreksel volstaat meestal.

Een vergunningsaanvraag wordt tegenwoordig ingediend via het omgevingsloket, dit is een website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarbij alle Nederlandse gemeenten zijn aangesloten. Uw gemeente zal bij de vergunningsaanvraag tevens enkele foto’s van uw woning willen hebben en de dakkapel specialist heeft uw burgerservicenummer (BSN) nodig voor de vergunningsaanvraag.

Dakkapel vergunningsproces

Het vergunningsproces neemt een aantal weken in beslag, dit hangt af van de soepelheid van de gemeente en de kwaliteit en volledigheid van de tekeningen. Een aantal gemeenten zal binnen enkele weken reageren, terwijl andere gemeenten pas reageren na zes of acht weken. De overheid heeft wettelijke termijnen vastgesteld, waarbinnen gemeenten, maar ook burgers moeten reageren op bepaalde stukken.

Het proces voor de vergunning van een dakkapel verloopt uiteraard sneller, wanneer alle tekeningen en andere documenten compleet worden aangeleverd en voorzien zijn van de correcte gegevens. Enkele gemeenten zijn bijvoorbeeld zeer kritisch op de detailtekeningen, terwijl andere gemeenten deze detailtekeningen links laten liggen en niet belangrijk vinden. Overigens is dit ook afhankelijk van het type dakkapel en de specifieke eigenschappen.

De gemeentelijke ambtenaren hebben niet alleen invloed op de dakkapel vergunning, maar ook de gemeentelijke welstandscommissie. Een ambtenaar controleert meestal alleen de compleetheid van de vergunningsaanvraag en of deze voldoet aan de welstandscriteria, terwijl de welstandscommissie moet beoordelen, of de dakkapel past in het straatbeeld, middels een positief of een negatief welstandsadvies.